Taxandria cvo

Inhoud

Deze handelsopleiding biedt een stevige en praktische basis om ingeschakeld te worden als boekhoudkundige bediende op de arbeidsmarkt. Het volledige traject leidt tot een certificaat. Het certificaat van deze opleiding leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming tot het diploma secundair onderwijs.

Het meerjarige opleidingstraject bestaat uit verschillende modules waarin de cursist in 3 kennispijlers opgeleid wordt:

  • Boekhoudkundige kennis en ondersteunende kennis ivm economie, recht en financieel beleid
  • Computerkennis
  • Kennis zakelijk taalgebruik

Cursisten kunnen ook opteren om slechts de modules van 1 van de pijlers te volgen.

Plaats en moment van organisatie van de opleiding

  • De lessen worden georganiseerd op de campus Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout.
  • Infosessie boekhoudkundig bediende op zaterdag 1september 2018 van 10:00u tot 12:00u op de campus Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout.

 Inschrijvingsvoorwaarden

  • Je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht. Op het ogenblik van de inschrijving ben je 16 jaar of je bent 15 jaar en hebt de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd.
  • Inschrijvingsgeld voor cursisten zonder lesmateriaal

Modules 20 Lt: 30 euro/module
Modules 40 Lt: 60 euro/module
Modules 60 Lt: 90 euro/module
Modules 80 Lt: 120 euro/module

 


 

 

afbeeldingbedrijf: 

Op 1 september fusioneert cvo Taxandria met cvo Horito en cvo Kempen tot