Taxandria cvo

 B1 Threshold 2 A/B – richtgraad 2.2

Indien je de taal al in zekere mate beheerst, leg je een niveautest en/of een toelatingsproef af.  Zo kom je steeds terecht in de module die het best aansluit bij jouw niveau.  Ook op basis van een eerder behaald certificaat of diploma kan je meteen naar een hoger niveau.  Neem hiervoor contact op met de school.

De taallessen zijn zeer praktisch waarbij we telkens de vier vaardigheden oefenen: luisteren, spreken, lezen en schrijven.  Grammatica en woordenschat komen uiteraard ook aan bod, maar zijn nooit een doel op zich.

 

 

Beperkt zelfstandig taalgebruik 

Je kan zelf om meer informatie vragen en supplementaire informatie geven, in deze module doe je dit aan de hand van een instructie of een opdracht. Je leert ook verslag uit te brengen over een gebeurtenis en een samenvatting te maken.  Dit alles doe je zowel mondeling als schriftelijk. Je leert nog beter specifieke informatie uit een geschreven en een gesproken tekst te halen zoals een nieuwsbericht, een verslag, een telefoongesprek of een interview. In een geschreven advertentie, een folder, een gesproken instructie leer je alles goed te begrijpen.  Daarenboven ga je zelf je mening geven – zowel schriftelijk als mondeling – over zaken die je leest of hoort.

De teksten zijn steeds meer authentiek – krantenartikels, nieuwsberichten – en de behandelde onderwerpen weer iets complexer en dus ook interessanter: familie en beroep, lifestyle, eet- en leefgewoonten, actualiteit, ervaringen en plannen beschrijven, gevoelens en wensen uiten, je mening geven …

Lesmomenten:

maandagavond van 18:30u tot 21:25u van 03/09/2018 tot 18/06/2019

Op 1 september fusioneert cvo Taxandria met cvo Horito en cvo Kempen tot