Taxandria cvo

ICT en administratie

Inhoud

Droom je al langer van een job in de administratie?  Wil je bij je huidige werkgever graag doorgroeien naar een kantoorjob?

In deze opleiding komen alle ICT-vaardigheden voor administratieve toepassingen aan bod: vooral contentcreatie maar ook informatiemanagement en communicatie.

contentcreatie: een verscheidenheid aan digitale content ontwikkelen, individueel en samen:

                             tekstverwerking, spreadsheets, databeheer, integratie…

informatie:         online en offline gegevens en bestanden organiseren en beheren

online en offline informatie en content delen

communicatie:een verscheidenheid aan ICT-tools gebruiken om te communiceren

afspraken plannen, agendabeheer

content en informatie delen en presenteren

Doorheen alle modules van de opleiding is er uiteraard de nodige aandacht voor probleemoplossend vermogen en veiligheid.

Na deze opleiding ben je klaar voor een loopbaan als office assistent of administratief medewerker.  De opleiding ICT en administratie kan tevens een opstap zijn naar een andere beroepsopleiding.

In slechts één schooljaar leer je de knepen van het vak maar je kan deze modulaire opleiding uiteraard ook over meerdere schooljaren spreiden.

Structuurschema:

Plaats en moment van organisatie van de opleiding

De lessen worden georganiseerd op de campus Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout.

Infosessie ICT en administratie op zaterdag 1 september 2018 van 10:00-12:00u op de campus Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout

Inschrijvingsvoorwaarden

Je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht.  Op het ogenblik van de inschrijving ben je 16 jaar of je bent 15 jaar en hebt de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd.

Inschrijvingsgeld voor cursisten zonder lesmateriaal

Modules              60Lt                                       90 euro/module

afbeeldingbedrijf: 

Op 1 september fusioneert cvo Taxandria met cvo Horito en cvo Kempen tot