Inschrijven

Campus Begijnenstraat (enkel NT2)

vanaf maandag 08/01/2018

 van maandag tot donderdag van 9:00u tot 12:00u van 13:30u tot 21:00u

 vrijdag van 9:00u tot 12:00u en van 13:30u tot 16:30u

Respecteert Taxandria cvo Turnhout de wet op de privacy bij mijn inschrijving?

We lezen je gegevens in met een ID-lezer.  Taxandria cvo Turnhout respecteert hierbij de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Volgende gegevens lezen we in: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres, nationaliteit, geslacht, rijksregisternummer, datum geldigheid identiteitskaart en foto. Deze gegevens geven we niet aan derden.

 

Wat breng je mee bij ELKE inschrijving NT2?

 Bewijs van wettig verblijf:

 •  Identiteitskaart

OF

 • Verblijfstitel

OF

 • Attest van Immatriculatie

OF

 • Elektronische vreemdelingenkaart

 

Vrijstellingsattest:

 

 • Inburgeringscontract (1 jaar geldig)

OF

 • Addendum (6 maanden geldig)

OF

 • Attest van inburgering (onbeperkt geldig) t/m RG2.4

OF

 • OCMW attest (niet ouder dan 1 maand voor start cursus)

OF                                                                                       

 • VDAB attest (niet ouder dan 1 maand voor start cursus) (geheel of gedeeltelijk)

OF

 • Attest Fedasil met vermelding wettig verblijf (zie datum)

OF

 •  0,60 euro per lesuur (inschrijving) +5,00 euro (kopieën) + Boek cash of Bancontact

Op 1 september fusioneert cvo Taxandria met cvo Horito en cvo Kempen tot