Nederlands 4


NT2 Richtgraad 2.2 Threshold 2 mondeling publiek

Je werkt in deze module aan spreken en luisteren.

 Inhoud

 • Je leert informatie vragen en geven (bijvoorbeeld: telefoneren met instanties en leveranciers, vertellen over je winkelgewoontes,…), instructies geven en volgen (bijvoorbeeld een meterstand doorbellen).
 • Je kan emoties zoals dromen, hoop, ambities en noden verwoorden (vertellen over je toekomstplannen).
 • Je kan meningen en opvattingen vormen, verwoorden en ernaar vragen (bijvoorbeeld in een mini-discussie).
 • Je kan ervaringen en gebeurtenissen beschrijven en redenen en verklaringen geven.      
 • Je leert in een gesprek alle informatie zoeken en begrijpen, bijvoorbeeld in interviews, sollicitatie- en telefoongesprekken, nieuwsberichten,…)
 • We gebruiken in de les (semi-)authentieke fragmenten en als het kan, doen we activiteiten buiten de school.
 • Je komt meer te weten over België en de Belgen en over gebruiken in andere landen en culturen.
 • Je leert eenvoudige maar correct gestructureerde zinnen maken en je werkt aan je uitspraak en spreekdurf.
 • Je moet vooral zelfstandig leren werken.

 Praktisch

 Overdag volg je 3 (180u)of 4 (120u) keer per week les in Turnhout.

120u

van 9u15 tot 12u00

van 13u00 tot 15u45

9    weken

180u

van 9u15 tot 12u00

18 weken

’s Avonds volg je 2 of 3 keer per week les tijdens een semester in Turnhout of in Hoogstraten

In Turnhout: van 18u30 tot 21u20

In Hoogstraten: dinsdag en donderdag van 18u30 tot 21u50

 

NT2 Richtgraad 2.2 Threshold 2 schriftelijk publiek (B1-)

Je werkt in deze module aan lezen en schrijven.

 Inhoud

 • Je leert informatie vragen en geven, bijv. in een mail aan de gemeente,…), instructies geven
 • Je kan emoties zoals dromen, hoop, ambities en noden verwoorden (bijvoorbeeld een lezersbrief schrijven, een sollicitatiebrief schrijven,…).
 • Je kan meningen en opvattingen vormen, verwoorden en ernaar vragen (bijvoorbeeld een lezersbrief of een blog schrijven).
 • Je leert een artikel gestructureerd samenvatten en/of er een gestructureerd verslag van maken.
 • Je leert in een tekst alle informatie zoeken en begrijpen, bijvoorbeeld in artikels, (job)advertenties, interviews, nieuwsberichten, lezersbrieven, bijsluiters, grafieken …
 • We gebruiken in de les (semi-)authentieke teksten en als het mogelijk is, doen we activiteiten buiten de school.
 • Je komt meer te weten over België en de Belgen (bijv. over gezondheidszorg, onderwijssysteem,…) en over andere landen en culturen.
 • Je leert eenvoudige maar correct gestructureerde zinnen maken.
 • Je moet vooral zelfstandig leren werken.

  Praktisch

 Overdag volg je 3 (180u) of 4 (120u) keer per week les in Turnhout.

120u

van 9u15 tot 12u00

van 13u00 tot 15u45

9    weken

180u

van 9u15 tot 12u00

18 weken

’s Avonds volg je 2 of 3 keer per week les tijdens een semester in Turnhout of in Hoogstraten

In Turnhout: van 18u30 tot 21u20

In Hoogstraten: dinsdag en donderdag van 18u30 tot 21u50

 

Op 1 september fusioneert cvo Taxandria met cvo Horito en cvo Kempen tot