Nederlands 7

 

NT2 3.1, Vantage 1 mondeling (B2)
Je werkt in deze module aan spreken en luisteren.

 Inhoud

  •  In Vantage of Richtgraad 3.1 werken we aan de ‘echte talige zelfstandigheid’. Daarmee bedoelen we het volgende:
  • Je kan de hoofdgedachte achterhalen en specifieke informatie zoeken in een radio- of tv-programma maar je kan ook complexe teksten begrijpen zoals een betoog of een debat.
  • Je kan vlot en spontaan communiceren, ook over abstracte onderwerpen binnen je interessesfeer. Je kan een standpunt of een mening verwoorden en verdedigen door voor- en nadelen weer te geven.
  • Je taalgebruik is rijk en genuanceerd en vertoont een goede beheersing van de grammatica
  • Een gesprek met een moedertaalspreker verloopt zonder noemenswaardige problemen. Je houdt ook rekening met stijl en socioculturele aspecten.

 Praktisch

 Overdag volg je 2 ( 120 u) OF  4 (120u) keer per week les in Turnhout.

120u

van 9u15 tot 12u00

van 13u00 tot 15u45

9    weken

120u

van 9u15 tot 12u00

van 13u00 tot 15u45

18 weken

 ’s Avonds volg je 2 keer les tijdens een semester in Turnhout

120u

 Van  19u30  tot  21u20

18 weken

 

Op 1 september fusioneert cvo Taxandria met cvo Horito en cvo Kempen tot