Nederlands 8

NT2 3.2, Vantage 2 schriftelijk

In deze module werk je aan lezen en schrijven.

Inhoud

  • In Vantage of Richtgraad 3.2 werken we aan de ‘echte talige zelfstandigheid’. Daarmee bedoelen we het volgende:
  • Je kan de hoofdgedachte achterhalen en specifieke informatie zoeken in een folder of een zakelijke brief maar je kan ook complexe teksten begrijpen zoals een handleiding, een polis of een contract.
  • Je maakt kennis met narratieve of literaire teksten zoals een reportage of een roman maar ook met teksten waarin de auteur zijn/haar persoonlijke mening weergeeft en de lezer probeert te overtuigen zoals een column of een editoriaal.
  • Je kan informatieve teksten schrijven zoals een beschrijving of een brief (persoonlijk/zakelijk) maar je kan ook notities nemen en een verslag maken.
  • Je kan een standpunt of een mening verwoorden en verdedigen door voor- en nadelen weer te geven in bv. een lezersbrief.
  • De onderwerpen liggen binnen je interessesfeer en hebben een verband met je persoonlijke leven en werk.
  • Je taalgebruik is rijk en genuanceerd en vertoont een goede beheersing van de grammatica. Je kan onmiddellijk in het Nederlands formuleren en je teksten hebben een duidelijke structuur.  Je houdt ook rekening met stijl en de socio-culturele realiteit.

Praktisch

Overdag volg je 2 ( 120 u) OF  4 (120u)   keer per week les in Turnhout.

120u

van 9u15 tot 12u00

van 13u00 tot 15u45

9    weken

120u

van 9u15 tot 12u00

van 13u00 tot 15u45

18 weken

 ’s Avonds volg je 2 les tijdens een semester in Turnhout

120u

 Van  19u30  tot  21u20

18 weken

 

 


 

Op 1 september fusioneert cvo Taxandria met cvo Horito en cvo Kempen tot