Module /  Plaatsen koelinstallaties

In deze module leer je naast de basisbegrippen een koeltechnisch proces uitwerken, zowel theoretisch, schematisch als praktisch. Veiligheid en milieuaspecten komen uitvoerig aan bod.  

Inhoud

  • basisbegrippen uit de koeltechniek
  • PH-log diagram, kookpunten, warmte inhouden en begrippen uit de thermodynamica
  • theoretisch en schematisch uitwerken van een koeltechnisch proces
  • praktisch uitwerken van een koeltechnisch proces
  • veiligheid en milieu aspecten

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques

Toelatingsvoorwaarden

Slagen voor : basis metaal – basis elektriciteit – elektrische opbouwinstallaties 1 – elektrische opbouwinstallaties 2 – basis installaties.  
Aanvragen van vrijstellingen mogelijk 

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Plaatsen koelinstallaties na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.

Mogelijke vervolgmodules

(zie modeltraject) 
  • Koelinstallaties A