Opleidingen / Techniek, Klussen & Doe-het-zelf, Ambachten / Lassen / Lassen / Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB

Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB

Officiële benaming: Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB

In deze module leer je hoeknaden lassen met halfautomaat - posities onder de hand en staand. 
Je leert werkzaamheden organiseren, werkstukken voorbereiden en de gebruikte laspost inregelen. 
Je leert de las afwerken om daarna een kwaliteitscontrole uit te voeren. 
Je leert veilig werken met lastoestellen en hebt oog voor milieu, welzijn en kwaliteit. 

Inhoud :
-Basiskennis ISO lasserkwalificatienormen voor halfautomaat - hoeknaad
-Kennis en herkenning van lasgassen
-Gebruik van lasplan en lasmethodebeschrijving
-Werkstukken correct voorbereiden
-Inregelen laspost conform de lasmethodebeschrijving
-Lassen van hoeknaadverbindingen in de posities PA en PB
-Uitvoeren van testen in functie van kwaliteitscontrole
-Herstellen van foutieve verbindingen

 • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Beginsituatie - je hebt het deelcertificaat van de module ‘initiatie lassen’ behaald of voldoet aan één van de andere toelatingsvoorwaarden 

Geen cursussen gevonden

Liever iets anders

 • Initiatie lassen

  In deze module maak je kennis met de verschillende lasprocédés, basis-vormen, naadvormen, lasposities en materialen.
  Je leert de juiste vakterminologie hanteren. 
  Je leert veilig werken met oog voor milieu, welzijn en kwaliteit. 
   
 • TIG hoeklassen A/B

  Tijdens deze modules zet je de basistechnologie meteen om in de praktijk. Je leert de noodzakelijke veiligheidsnormen toe te passen en de basis van lastechnieken. Na voldoende oefentijd kan je zelf een constructie maken waarbij je ook de basis leert van het verstekzagen en construeren. Je leert ook werken met moderne gekalibreerde montagetafels.  
 • Montagetechniek

  In deze module leer je op basis van een constructietekening laswerkstuk-ken monteren en de onderdelen hechten in functie van montage. 
  Je leert vooral werken met staal, maar het kan ook met aluminium of inox
  Je leert veilig werken met oog voor milieu, welzijn en kwaliteit.