Opleidingen / Techniek, Klussen & Doe-het-zelf, Ambachten / Lassen / Lassen / Montagetechniek

Montagetechniek

Officiële benaming: Montagetechniek

In deze module leer je op basis van een constructietekening laswerkstuk-ken monteren en de onderdelen hechten in functie van montage. 
Je leert vooral werken met staal, maar het kan ook met aluminium of inox
Je leert veilig werken met oog voor milieu, welzijn en kwaliteit. 
 

 • Gebruik van gereedschappen op een veilige en efficiënte manier 
 • Gebruik van machines op een veilige en efficiënte manier
 • Voorbereiden van een project op basis van een constructietekening
 • Instellen van lasparameters conform de lasmethodebeschrijving
 • Monteren en hechten van onderdelen – montagetechnieken
 • Uitvoeren van maatcontrole en kwaliteitscontrole
 • Toepassen van correctietechnieken 

 • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Beginsituatie - je hebt het deelcertificaat van de module ‘initiatie lassen’ behaald of voldoet aan één van de andere toelatingsvoorwaarden.
 

Geen cursussen gevonden

Liever iets anders

 • Initiatie lassen

  In deze module maak je kennis met de verschillende lasprocédés, basis-vormen, naadvormen, lasposities en materialen.
  Je leert de juiste vakterminologie hanteren. 
  Je leert veilig werken met oog voor milieu, welzijn en kwaliteit. 
   
 • TIG hoeklassen A/B

  Tijdens deze modules zet je de basistechnologie meteen om in de praktijk. Je leert de noodzakelijke veiligheidsnormen toe te passen en de basis van lastechnieken. Na voldoende oefentijd kan je zelf een constructie maken waarbij je ook de basis leert van het verstekzagen en construeren. Je leert ook werken met moderne gekalibreerde montagetafels.  
 • Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB

  In deze module leer je hoeknaden lassen met halfautomaat - posities onder de hand en staand. 
  Je leert werkzaamheden organiseren, werkstukken voorbereiden en de gebruikte laspost inregelen. 
  Je leert de las afwerken om daarna een kwaliteitscontrole uit te voeren. 
  Je leert veilig werken met lastoestellen en hebt oog voor milieu, welzijn en kwaliteit.