EduKempen | Over CVO Edukempen | Internationalisering

Het CVO EduKempen heeft heel wat er ervaring als partner in enkel vernieuwende Europese projecten binnen het ERAMUS+ programma. Vernieuwing van het onderwijsaanbod is immers één van de pijlers van de missie van het centrum.

Elk jaar bepaalt het centrum thema’s waaraan het extra aandacht wil besteden, zoals cultureel erfgoed, taalonderwijs en trajecten naar werk. Door projectmatig te werken rond deze thema’s, kan het CVO vernieuwingen doorvoeren en ervaringen uitwisselen met andere centra en organisaties uit verschillende landen. Momenteel loopt het volgende ERASMUS KA2 project: FOUR ELEMENTS - thema: cultureel erfgoed en taalonderwijs. http://www.4-elements.eu/en

De leerkrachten of cursisten van het CVO EduKempen kunnen bovendien vorming volgen in het buitenland en ervaren hoe in het buitenland wordt lesgegeven. Momenteel loopt het volgende ERASMUS KA1 project:

YOUth vs. unemployment - thema's zoals cultureel erfgoed, taalonderwijs of traject naar werk.

Contact directie@edukempen.be