EduKempen | Praktische info | Inschrijvingen - Voordelen

Inschrijvingen - Voordelen

Vlaams Opleidingsverlof – VOV (voorheen Betaald Educatief Verlof)

Het Vlaams opleidingsverlof (VOV) vervangt het betaald educatief verlof voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later. Als je ten laatste schooljaar 2018-2019 startte met een opleiding met gebruik van betaald educatief verlof (BEV), kan je onder dezelfde voorwaarden deze opleiding verderzetten met gebruik van betaald educatief verlof. Het VOV heeft ook gevolgen voor het gebruik van de opleidingscheques. De hervorming houdt veranderingen in voor alle betrokken partijen: de werknemer/cursist, de werkgever en ons centrum als opleidingsverstrekker. Je kan hier meer over lezen op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/betaald-educatief-verlof

Het Vlaams opleidingsverlof is het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon als je

  • een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt die recht geeft op VOV
  • OF een loopbaangerichte opleiding volgt (= een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding)
  • OF examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie
  • OF examens aflegt die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

Het VOV geldt voor volgende opleidingen: https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank?order_registeredfromdate=desc

Vlaams opleidingskrediet

Het Vlaams opleidingskrediet is een premie wanneer je met minstens 1/5 je werk onderbreekt om je intensief bij te scholen, te heroriënteren of te (her)kwalificeren.
In het kader van de hervorming van de opleidingsincentives wordt het opleidingskrediet in de privé- en social profitsector hervormd vanaf 1 september 2019.
Belangrijk: De wettelijke procedure loopt op dit ogenblik nog, waardoor volgende wijzigingen nog onder voorbehoud zijn. Van zodra deze procedure afgerond is, verschijnt alle informatie op https://www.vlaanderen.be/vlaamse-aanmoedigingspremie

Premies

De overheid voorziet premies voor specifieke opleidingen.

Opleidingscheques

Opleidingscheques zijn een initiatief van de Vlaamse overheid om het levenslang leren te bevorderen door een deel van het inschrijvingsgeld en het cursusgeld te betalen. Het is belangrijk om de e-mail met je digitale opleidingscheque mee te brengen bij inschrijving. Je kan opleidingscheques elektronisch bestellen via het WSE-loket. Meer informatie en een stappenplan om de opleidingscheque aan te vragen vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Bekijk de brochure opleidingscheques 2020

Opleidingscheques voor werkgevers (KMO-portefeuille)

De KMO-portefeuille is een steunmaatregel waarvan KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep gebruik kunnen maken. Alle informatie vind je terug op de website van Vlaio: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

www.kmo-portefeuille.be 

Je kan ook bellen naar de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700.

Groeipakket

Je blijft het recht op kinderbijslag behouden als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • jonger bent dan 25 jaar en ten laste van één van de ouders
  • een dagopleiding volgt van minimum 17 lesuren

Voor meer info kun je terecht bij:

FAMIFED
Trierstraat 9
1000 BRUSSEL
02 237 21 11