Opleidingen / Administratieve opleidingen / Toeristische gids / Bronnengebruik cultureel

Bronnengebruik cultureel

Officiële benaming: Bronnengebruik cultureel

In deze module krijg je een inleiding op kunst & cultuur in de regio.  Je geeft de eigen regio een plaats in de grote artistieke stromingen.  Je ontdekt de verborgen parels in je eigen streek.  Je gaat eerst onder begeleiding en daarna zelfstandig op een kritische manier aan de slag met culturele bronnen. 

In deze module bekijk je: 
 
 • de stijlperiodes met hun kenmerken, van de prehistorie tot heden.  De nodige begripsomschrijving en het historisch referentiekader komen aan bod.
 • een verkennende kennismaking met de hoogtepunten uit de beeldende en architecturale verwezenlijkingen van de Westerse kunst. 
 • de invloeden op onze cultuur vanuit het Oosten, Afrika, Latijns-Amerika.
 • de betekenis van heraldiek, iconografie, volkskunde.
 • een netwerk en eigen informatiekader van culturele bronnen, diensten en organisaties.

 • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Geen cursussen gevonden

Liever iets anders

 • Markt en klant

  In deze module staan marktkennis, de toeristische sector, duurzaamheid en ondernemerschap centraal. Je krijgt inzicht in de verschillende klantenprofielen en werkt aan je communicatievaardigheden.
 • Bronnengebruik historisch

  In deze module krijg je een overzicht van de Belgische en de Europese geschiedenis, van de oudheid tot de 21ste eeuw. De klemtoon ligt op het kritisch benaderen van historische bronnen en op het verwerken van historische informatie tot een coherent verhaal. 
 • Bronnengebruik landschapslezen

  In deze module ga je aan de slag met allerlei geografische en natuurkundige bronnen.  Hoe ga je kritisch om met al deze documentatie? Hoe integreer ik deze informatie in een boeiend en fris verhaal? De module bevat een sterk geografische component: je krijgt inzicht in de geologie en de soorten landschappen.  Tevens bekijk je de interactie tussen mens en omgeving van nabij.  
 • Rondleiden in de praktijk

  In deze module werk je een rondleiding uit voor een welbepaald publiek.  Je leert hoe een gidsbeurt is opgebouwd.  Een goede rondleiding rust op een kerngedachte en ontvouwt zich volgens een zekere logica.  In deze module pas je de theorie meteen toe en gids je in de omgeving.  
 • Specifieke gidstechnieken

  In deze module bieden we je een overzicht van hedendaagse gidstechnieken.  Je leert deze technieken ook toepassen op verschillende doelgroepen. Je kan een boeiend verhaal vertellen met een kerngedachte en een coherente structuur. Mede door je lichaamstaal en een gevarieerd stemgebruik, zorg je voor de nodige beleving in een rondleiding. 
 • Bestemming gidsen

  In deze module krijg je een grondig inzicht in de geschiedenis, de architectuur, de geografie, het sociale en het toeristische potentieel van een regio. De klemtoon ligt op het kritisch gebruik van de bronnen en op het verwerken van alle informatie tot een coherent geheel. 
 • Project bestemming gids

  In deze module toets je al je vergaarde kennis aan de praktijk.  Je gaat een paar keer op pad met andere gidsen en je bereid zelf enkele korte rondleidingen voor.  Tenslotte werk je één thematische wandeling volledig uit; dit in het Nederlands en in één andere taal.