Opleidingen / Nederlands voor anderstaligen (NT2) / Richtgraad 2 / 2.1 Threshold 1 / NT2 - 2.1 Threshold 1 mondeling persoonlijk

NT2 - 2.1 Threshold 1 mondeling persoonlijk

Officiële benaming: NT2 - Threshold 1 mondeling persoonlijk

In deze module leer je je mondeling behelpen in moeilijkere situaties. Je leert de juiste uitspraak en durft je uit te drukken in het Nederlands. Je komt meer te weten over België en de Belgen. 

  • informatie vragen en geven (bijvoorbeeld: telefoneren met je huisbaas,)  
  • instructies geven 
  • emoties zoals wensen, gevoelens en noden verwoorden en ernaar vragen (bijvoorbeeld, je excuseren, vertellen hoe je je voelde toen je pas in België woonde,) 
  • in een gesprek bepaalde informatie zoeken, bijvoorbeeld in interviews, telefoongesprekken, weerbericht, nieuwsberichten


  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Je hebt een certificaat Richtgraad 1 of je hebt een deelcertificaat 1.2 mondeling/schriftelijk. 

22/04/2024 - 17/06/2024

Maandagvoormiddag, Dinsdagvoormiddag

Geel - Stationsstraat muziekschool

Stationsstraat 29

€ 46.00

25/04/2024 - 18/06/2024

Donderdagvoormiddag, Vrijdagvoormiddag

Mol - Campus Begonialaan

Begonialaan 34

€ 46.00

23/04/2024 - 18/06/2024

Dinsdagvoormiddag, Vrijdagvoormiddag

Turnhout - Campus NT2

Begijnenstraat 20

€ 51.00

Volzet

23/04/2024 - 18/06/2024

Dinsdagnamiddag, Vrijdagnamiddag

Turnhout - Campus NT2

Begijnenstraat 20

€ 51.00

24/04/2024 - 19/06/2024

Woensdagvoormiddag, Donderdagvoormiddag

Turnhout - Campus NT2

Begijnenstraat 20

€ 51.00

Liever iets anders

  • NT2 - 2.1 Threshold 1 schriftelijk persoonlijk

    In deze module leer je je schriftelijk uitdrukken in moeilijkere situaties. Je leert eenvoudige maar correcte zinnen maken. Je komt meer te weten over België en de Belgen.