Opleidingen / Nederlands voor anderstaligen (NT2) / Richtgraad 2 / 2.1 Threshold 1 / NT2 - 2.1 Threshold 1 schriftelijk persoonlijk

NT2 - 2.1 Threshold 1 schriftelijk persoonlijk

Officiële benaming: NT2 - threshold 1 schriftelijk persoonlijk

In deze module leer je je schriftelijk uitdrukken in moeilijkere situaties. Je leert eenvoudige maar correcte zinnen maken. Je komt meer te weten over België en de Belgen. 

  • informatie vragen en geven in een brief of mail 
  • instructies geven 
  • emoties zoals wensen, gevoelens en noden verwoorden en ernaar vragen (bijvoorbeeld, je excuseren, een klachtenbrief schrijven, mailen,)
  • in een tekst bepaalde informatie zoeken, bijvoorbeeld in een huurcontract, zoekertjes, artikels, (job)advertenties, interviews


  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Je hebt een certificaat Richtgraad 1 of je hebt een deelcertificaat 1.2 mondeling/schriftelijk. 

25/04/2024 - 18/06/2024

Donderdagvoormiddag, Vrijdagvoormiddag

Geel - Stationsstraat muziekschool

Stationsstraat 29

€ 51.00

22/04/2024 - 17/06/2024

Maandagvoormiddag, Dinsdagvoormiddag

Mol - Campus Begonialaan

Begonialaan 34

€ 51.00

22/04/2024 - 17/06/2024

Maandagvoormiddag, Vrijdagvoormiddag

Turnhout - Campus NT2

Begijnenstraat 20

€ 51.00

22/04/2024 - 17/06/2024

Maandagnamiddag, Donderdagnamiddag

Turnhout - Campus NT2

Begijnenstraat 20

€ 51.00

24/04/2024 - 19/06/2024

Woensdagvoormiddag, Donderdagvoormiddag

Turnhout - Campus NT2

Begijnenstraat 20

€ 51.00

Liever iets anders

  • NT2 - 2.1 Threshold 1 mondeling persoonlijk

    In deze module leer je je mondeling behelpen in moeilijkere situaties. Je leert de juiste uitspraak en durft je uit te drukken in het Nederlands. Je komt meer te weten over België en de Belgen.