Opleidingen / Nederlands voor anderstaligen (NT2) / Richtgraad 2 / 2.2 Threshold 2 / NT2 - 2.2 Threshold 2 mondeling publiek

NT2 - 2.2 Threshold 2 mondeling publiek

Officiële benaming: NT2 - Threshold 2 mondeling publiek

In deze module leer je meer en meer zelfstandig werken aan je Nederlands. Je leert de Belgische cultuur kennen, maar ook de gebruiken en gewoontes in andere landen en culturen. Je werkt verder aan je uitspraak, je spreekdurf en de structuur van je zinnen. 

 • informatie vragen en geven (bijvoorbeeld: telefoneren met nutsvoorzieningen, vertellen over je winkelgewoontes,)
 • instructies geven en uitvoeren (bijvoorbeeld een meterstand doorbellen)
 • emoties zoals dromen, hoop, ambities en noden verwoorden (vertellen over je toekomstplannen)
 • meningen en opvattingen vormen, verwoorden en ernaar vragen (bijvoorbeeld in een mini-discussie)
 • ervaringen en gebeurtenissen beschrijven
 • redenen en verklaringen geven
 • in een gesprek alle informatie zoeken en begrijpen, bijvoorbeeld in interviews, sollicitatie- en telefoongesprekken, nieuwsberichten,) 


 • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Je hebt een certificaat Richtgraad 1 of je hebt een deelcertificaat 1.2 mondeling/schriftelijk. 

25/04/2024 - 18/06/2024

Donderdagvoormiddag, Vrijdagvoormiddag

Mol - Campus Begonialaan

Begonialaan 34

€ 46.00

22/04/2024 - 17/06/2024

Maandagnamiddag, Donderdagnamiddag

Turnhout - Campus NT2

Begijnenstraat 20

€ 51.00

23/04/2024 - 18/06/2024

Dinsdagvoormiddag, Woensdagvoormiddag

Turnhout - Campus NT2

Begijnenstraat 20

€ 51.00

25/04/2024 - 21/06/2024

Donderdagvoormiddag, Vrijdagvoormiddag

Zandhoven - de Populier

Populierenhoeve 22

€ 51.00

22/04/2024 - 17/06/2024

Maandagvoormiddag, Dinsdagvoormiddag

Geel - Campus Heidebloem

Heidebloemstraat 91

€ 46.00

Liever iets anders

 • NT2 - 2.2 Threshold 2 schriftelijk publiek

  In deze module leer je meer en meer zelfstandig werken aan je Nederlands. Je leert de Belgische cultuur kennen, maar ook de gebruiken en gewoontes in andere landen en culturen. Je werkt verder aan de structuur van je zinnen.