Opleidingen / Nederlands voor anderstaligen (NT2) / Richtgraad 2 / 2.2 Threshold 2 / NT2 - 2.2 Threshold 2 schriftelijk publiek

NT2 - 2.2 Threshold 2 schriftelijk publiek

Officiële benaming: NT2 - threshold 2 schriftelijk publiek

In deze module leer je meer en meer zelfstandig werken aan je Nederlands. Je leert de Belgische cultuur kennen, maar ook de gebruiken en gewoontes in andere landen en culturen. Je werkt verder aan de structuur van je zinnen. 

 • informatie vragen en geven, (bijv. in een mail aan de gemeente,)
 • instructies geven
 • emoties zoals dromen, hoop, ambities en noden verwoorden (bijvoorbeeld een lezersbrief schrijven, een sollicitatiebrief schrijven,)
 • meningen en opvattingen vormen, verwoorden en ernaar vragen (bijvoorbeeld een lezersbrief of een blog schrijven)
 • een artikel gestructureerd samenvatten en/of er een gestructureerd verslag van maken
 • in een tekst alle informatie zoeken en begrijpen, bijvoorbeeld in artikels, (job)advertenties, interviews, nieuwsberichten, lezersbrieven, bijsluiters, grafieken • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Je hebt een certificaat Richtgraad 1 of je hebt een deelcertificaat 1.2 mondeling/schriftelijk. 

22/04/2024 - 17/06/2024

Maandagvoormiddag, Dinsdagvoormiddag

Mol - Campus Begonialaan

Begonialaan 34

€ 51.00

23/04/2024 - 18/06/2024

Dinsdagnamiddag, Vrijdagnamiddag

Turnhout - Campus NT2

Begijnenstraat 20

€ 51.00

25/04/2024 - 20/06/2024

Donderdagvoormiddag, Vrijdagvoormiddag

Turnhout - Campus NT2

Begijnenstraat 20

€ 51.00

22/04/2024 - 17/06/2024

Maandagvoormiddag, Dinsdagvoormiddag

Zandhoven - de Populier

Populierenhoeve 22

€ 51.00

25/04/2024 - 18/06/2024

Donderdagvoormiddag, Vrijdagvoormiddag

Geel - Campus Heidebloem

Heidebloemstraat 91

€ 51.00

Getuigenissen van cursisten

Sara - 21 jaar, uit Syrië

Op 1,5 jaar behaalde ik mijn secundair diploma. Mijn motivatie om te studeren was werk vinden.
Lees de getuigenis

Liever iets anders

 • NT2 - 2.2 Threshold 2 mondeling publiek

  In deze module leer je meer en meer zelfstandig werken aan je Nederlands. Je leert de Belgische cultuur kennen, maar ook de gebruiken en gewoontes in andere landen en culturen. Je werkt verder aan je uitspraak, je spreekdurf en de structuur van je zinnen.